THƯ MỜI HỌP ĐHCĐ NGÀY 10/05/2021

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Tơ Lụa Bảo Lộc (BSG) trân trọng kính mời Quí Cổ Đông đến tham dự Đại Hội cổ đông năm 2021 vào lúc 8h30′ ngày 10 tháng 05 năm 2021 tại Phòng họp của công ty, số 56 đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Trân trọng kính báo!

THƯ MỜI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021About admin

DI RETAS OLEH HACKER ./ANIMSEC98
Bookmark the permalink.

Comments are closed.