Xem vải màu

Vải lụa Màu

Twist

Twist hay còn được gọi với tên “Lụa 02 da” là dòng sản phẩm vải ...

Twill

Sản phẩm Twill hay còn được goi với tên “Chéo” là dòng sản phẩm vải ...

Tussah

Sản phẩm “Tussah” là dòng sản phẩm lụa được dệt từ những sợi tơ thô ...

Taffeta

Sản phẩm “Taffeta” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa có cấu trúc là ...

Shantung

Sản phẩm “Shantung” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa có cấu trúc mặt ...

Satin

Sản phẩm “Satin” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa áp dụng kỹ thuật ...

Organza

Sản phẩm “Organza” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa có cấu trúc dệt ...

Kawa

Sản phẩm “Kawa” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa vải dày, mặt vải ...

Jacquard

Sản phẩm “Jacquard” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa với công nghệ dệt ...

Habutae

Sản phẩm “Habutae” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa sợi dọc sẽ đan ...

Crepedechine

Sản phẩm “Crepe de chine” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa mềm, hơi ...

Chiffon

Sản phẩm “chiffon” là tên gọi cho dòng sản phẩm lụa mỏng, mềm và nhẹ ...

Comments are closed.